PRZYCHODNIA

"FONS VITAE"

Get Adobe Flash player

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez Przychodnię Lekarską „FONS VITAE” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bolesławcu

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „FONS VITAE” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Karola Miarki 29, Bolesławiec (59-700), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606537, NIP: 6121660684, REGON: 231098916.
  2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane przez Administratora w celach zdrowotnych, w tym w szczególności w celu wykonywania badań oraz realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku gdy przetwarzanie danych wymaga zebrania zgody) w związku z właściwymi przepisami krajowymi. Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w realizowaniu przez niego świadczeń medycznych na rzecz Pacjentów. Podmioty, którym mogą zostać powierzone dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług medycznych na rzecz Pacjenta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej jednak niż przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pacjenci posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Bojarskim możliwy jest za pośrednictwem adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  8. Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Dane osobowe podawane są przez Pacjentów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Administratora świadczeń medycznych.
PRZYCHODNIA LEKARSKA "FONS VITAE" SP. Z O.O.  SP.K.  ul. Karola Miarki 29  59-700 Bolesławiec  tel. 75 734 12 45